Bestuur

 
 
 
 
 
 
 
 
Begin
Overlijden melden
Uitvaartvereniging
Organisatie
Bestuur
Dienstenpakket
Leveringsvoorwaarden
Uitvaartverzekering
Administratie
Lidmaatschap
Overig
 
 
 Het bestuur bestaat uit 7 leden, allen vrijwilligers.
Uit dit bestuur vormen 3 leden het dagelijks bestuur: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Het bestuur komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen en verzorgt de jaarlijkse ledenvergadering,
waarin o.a. de contributie van de leden en het vergoedingenpakket worden besproken.

Op dit moment hebben de volgende leden zitting in het bestuur:

Voorzitter: Mevr. K. Meinen-Benjamins
Secretaris: Mevr. H. Annen
Penningmeester: Dhr. J. de Jonge
Dhr. D. Smit
Dhr. F. Everts
Dhr. J. Zomer
Dhr. K. Otten

 

 Mocht u vragen hebben aan het bestuur dan kunt u via mail contact opnemen:


voorzitter@uitvaartvereniginghollandscheveld.nl
secretaris@uitvaartvereniginghollandscheveld.nl
penningmeester@uitvaartvereniginghollandscheveld.nl