Dienstenpakket

 
 
 
 
 
 
 
 
Begin
Overlijden melden
Uitvaartvereniging
Organisatie
Bestuur
Dienstenpakket
Leveringsvoorwaarden
Uitvaartverzekering
Administratie
Lidmaatschap
Overig
 
 
 Onze vereniging bestaat uit leden, die hun bijdrage leveren in de vorm van het voldoen van contributie.

In het geval van overlijden bieden wij daarvoor een volledig dienstenpakket.
De vastgestelde waarde is € 1420,-

Binnen het werkgebied keren wij geen geld uit, maar bieden onze diensten aan
en nemen u daarmee zorgen uit handen.
De waarde van het dienstenpakket wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

De contributie bedraagt  € 28,- per jaar.
In de algemene ledenvergadering kan de contributie jaarlijks gewijzigd worden.

Vindt de uitvaart buiten het werkgebied plaats dan keren wij een bedrag overeenkomstig
met de opdat moment geldende pakketwaarde uit.

Het werkgebied bevindt zich in de gemeente Hoogeveen en alle aangrenzende gemeenten.

Leveringsvoorwaarden