Lidmaatschap

 
 
 
 
 
 
 
 
Begin
Overlijden melden
Uitvaartvereniging
Organisatie
Bestuur
Dienstenpakket
Leveringsvoorwaarden
Uitvaartverzekering
Administratie
Lidmaatschap
Overig
 
 
 
Lid worden van de uitvaartvereniging geeft u vanzelfsprekend voordelen.
Bij overlijden heeft u niet alleen recht op ons dienstenpakket,
maar u heeft ook een ledenvoordeel op de totale nota.

Personen van 25 jaar en ouder die als lid willen toetreden betalen, naast de contributie, eenmalig entreegeld.
Een lid dat verhuist buiten het werkgebied van de vereniging, kan lid van de vereniging blijven.
Mede-ingeschreven kinderen worden in het kalenderjaar waarin ze 18 jaar worden aansluitend als zelfstandig lid ingeschreven, uiteraard mits en vanaf het moment dat de vereiste contributie is voldaan.
Het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging zijn te vinden op de pagina overig

Uitvaartvereniging Hollandscheveld is een vereniging, zonder winstoogmerk.
Daardoor kunnen wij tegen een relatief lage contributie een uitgebreid pakket aanbieden.
Ook als u geen lid bent van onze vereniging, kunt u tegen aangepaste tarieven van onze diensten gebruik maken. Mocht u lid willen worden, dan kunt u via de contact pagina u aanmelden.
Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de administratrice
mevr. A. van Achteren-Thalen, tel.nr.: 0528-234824.