Uitvaartvereniging
 
 
 
 
 
 
 
 
Begin
Overlijden melden
Uitvaartvereniging
Organisatie
Bestuur
Dienstenpakket
Leveringsvoorwaarden
Uitvaartverzekering
Administratie
Lidmaatschap
Overig
 
 
 De doelstelling van onze uitvaartvereniging is het op passende wijze verzorgen of doen verzorgen van uitvaarten en het geven van de gewenste voorlichting op dit gebied.
Bij een overlijden kunnen onze leden een beroep doen op de vereniging, ook voor niet-leden kunnen wij de uitvaart verzorgen. Op deze wijze worden veel zorgen uit handen genomen, juist op een moment dat ondersteuning het meest nodig is.

De verantwoordelijkheid van de uitvaartverzorgster omvat de zorg voor een goede gang van zaken voor,
tijdens en na afloop van een begrafenis of crematie. Vanaf de dag van overlijden heeft u te maken met één
en dezelfde persoon die u van alles kunt en mag vragen en die persoonlijke ondersteuning biedt.
We hebben de beschikking over een eigen rouwcentrum.

De vereniging staat open voor leden van alle gezindten en elke levensovertuiging.

Onze uitvaartvereniging is aangesloten bij de Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie Drenthe
(Drentse Bond/ Nardus).

Uitvaartvereniging Hollandscheveld staat door het bieden van noaberschap op de erfgoedlijst van het Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland.
Uit deze landelijke erkenning blijkt dat lokale uitvaart zonder commerciële opzet wordt gewaardeerd en gekoesterd. De vereniging wordt door vrijwilligers bestuurd. Voor de verzorging van uitvaarten worden goede (prijs)afspraken gemaakt met plaatselijke of regionale uitvaartverzorgers. Door het een en ander blijven de kosten van een begrafenis of crematie naar verhouding laag, terwijl hiervan ook een goede uitvoering is gewaarborgd.