Leveringsvoorwaarden

 
 
 
 
 
 
 
 
Begin
Overlijden melden
Uitvaartvereniging
Organisatie
Bestuur
Dienstenpakket
Leveringsvoorwaarden
Uitvaartverzekering
Administratie
Lidmaatschap
Overig
 
 
  Een uitvaart dient altijd onze instemming te hebben!

 

Onze taak als uitvaartvereniging is het verzorgen van een kwalitatief goede uitvaart voor onze leden. Om dit te kunnen realiseren, gebeurt de uitvoering van een uitvaart in eigen beheer. Daarom is het belangrijk dat wij de melding van overlijden zo snel mogelijk ontvangen.

Mocht de afstand van de plaats van uitvoering van de uitvaart onverhoopt te ver zijn, dan zorgt onze uitvaartleider voor een juiste oplossing. Hij benadert dan een collega uitvaartvereniging, die de uitvaart dan namens ons gaat uitvoeren. Dit gebeurt uiteraard in volledige samenspraak met de familie. 

Indien de overlijdensmelding niet direct bij ons wordt gemeld, bestaat de kans dat de uitvaart door derden wordt uitgevoerd zonder onze toestemming.  Wanneer zonder toestemming de uitvaartzorg toch door derden wordt uitgevoerd, komen deze wel voor rekening van de leden. Dan vervalt het recht op de pakketvergoeding. Wanneer dit vooraf besproken is wordt de helft van de pakketvergoeding vergoed. Hierbij bestaat de mogelijkheid tot het afnemen van onze eigen diensten; gebruik aula, verlenen van de laatste zorg en de inzet van dragers. Deze diensten worden in mindering gebracht op de helft van de pakketvergoeding. Gemaakte kosten buiten de eigen diensten dient u zelf af te handelen met de betreffende leverancier.  

Door uw uitvaartvereniging als eerste op de hoogte te stellen, worden misverstanden voorkomen en krijgt u waar u recht op heeft.